Årsmøteinnkalling

Årsmøteinnkalling

feb 22, 2024

Det kalles inn til digital årsmøte i Akershus Sjakkrets Ungdom søndag den 10. mars kl. 20:00. Invitasjon til TEAMS fås ved å kontakte Torbjørn.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkallingen, dagsorden og representantenes fullmakter.
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Budsjett
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Planer for kommende år
 8. Innkomne forslag
 9. Valg av styre bestående av leder, kasserer og sekretær og et eller flere styremedlemmer.
  (Som et minimum må det velges leder og minst to styremedlemmer.)
 1. Valg revisor og valgkomité (en revisor og minst en person i valgkomitéen)