Årsberetning 2023

Årsberetning 2023

feb 21, 2024

 

Årsberetning

Akershus sjakkrets ungdom 2023

Kretsens satsingsområder

Gi økonomisk støtte til barne- og ungdomsklubber lokalisert i Akershus fylke.

Arrangere kretsmesterskap individuelt og for skolelag.

Bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid mellom lokallagene.

Styrearbeid: Drøfte sjakkpolitiske saker som påvirker lokallagene

Delta på Ungdommens sjakkforbund sin årskongress og stemme på vegne av Kretsen.

Høydepunkter 2023
– KM individuelt ble arrangert 22.Okt 2023 av Bærum Schakselskap Ungdom med 58 deltakere.
– KM for skolelag ble arrangert 21.Okt 2023 av Bærum Schakselskap Ungdom med 48 deltakere
– NM for Barn og Ungdom ble arrangert 17-19.November i Kragerø med to Norgesmestre fra ASU.
– Landsturneringen ble arrangert i Oslo. Tre av Norgesmesterne er blant våre medlemmer.
– ASU utbetalte 154 400 kr gjennom støtteordninger til de lokale barne- og ungdomsklubbene.

Styrearbeid

Styret i ASU 2023

Torbjørn Brenden

Kretsleder

Ski sjakk

Torstein Furnes

Styremedlem og Kasserer

Follo SKU

Mikael Digernes

Styremedlem

Nittedal

Bjørn Haveland

Styremedlem

Bærum

Subramanian Ramasubramanian

Styremedlem

Bærum

Ponnammal Ramasubramanian

Styremedlem

Bærum

Tormod Carlin

Styremedlem

Bærum

Misha Galinsky

Styremedlem

Dragulf

Henrik Carlsen

Revisor

Bærum

Stella Røst

Revisor

Ski

Per Lea

Valgkomite

Follo

Gisle Bjugn

Valgkomite

Bærum

Oversikt over støtteordninger

Støtte til BGP-turneringer
ASU utbetaler 1000 kr til arrangererklubb for å arrangere turnering i Barnas Grand Prix.
Max støtte beløp per år er satt til 4000 kr/år per klubb.
ASU utbetalte 6000 kr i BGP-støtte i 2023.

Reisestøtte til NM individuelt
ASU betaler 1500 kr til 1. og 2.plass under Kretsmesterskap individuelt. Pengene utbetales etter at NM for barn- og unge er arrangert og det er bekreftet at medlemmet deltok.
I 2023 utbetalte 22 000 kr i reisestøtte.

Direktestøtte

ASU ønsker å motivere klubbene til aktivitet og rekruttering. Direktestøtten beregnes ut ifra antall registrerte medlemmer klubben har i Hypersys 31.Desember foregående år.
Direktestøtten utbetales både for hoved- og støttemedlemmer under 27 år.
Støttebeløpet er 300 kr per medlem.
ASU utbetalte direktestøtte til klubbene på 116 400 kr i 2023.


Økonomi
Årets underskudd var på 49 460,95 kr.
Underskuddet ble dekket av ASUs sin egenkapital.

Styremøter
Det ble arrangert to styremøter i 2023.
Det ble drøftet tildeling av KM og diskusjon rundt budsjettet.
Ellers har det vært løpende maildialog mellom Kretsleder og klubbene.

Medlemsutvikling

Per 31.12.23 hadde ASU 911 registrerte medlemmer. Det var en oppgang på 454 medlemmer fra 2022.

2019

2020

2021

2022

2023

585

440

367

457

911

Medlemsutvikling i ASU 2019 – 2023

Aktive lokallag og medlemstall

Allergot

12

Bærum schakselskap ungdom

207

Dragulf Akershus AUSK

348

Follo sjakkforening ungdom

8

Fornebu skolesjakklag

21

Jessheim sjakklubb – barn og ungdom

21

Grevlingen

0

Ingeråsen skolesjakklag

0

Jevnaker Barne- og ungdomdssjakklubb

0

Nes sjakklubb ungdom

23

Fornebu skolesjakklag

21

Lørenskog

7

Nittedal sjakklubbs ungdom

12

Sekkematten sjakklubb

31

Ski sjakk

146

Strømmen SKU

0

Sørum Sjakklubbs Ungdom

12

Vestby

63

 

911

Aktiviteter

Resultater Kretsmesterskapet individuelt 2023

Link til arrangementet
https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=Kretsmesterskapforbarnogunge20-BarumSchakselskap_2

Resultater Kretsmesterskapet skolelag 2023

Link til arrangementet
https://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=KretsmesterskapforskolelagiAke2023-BarumSchakselskap&class=Bar

Topp 3 resultater NM for barn og ungdom, Kragerø

Klasse

Navn, rating, klubb

Plassering

B

Peder Marcus Aamodt, Vestby

2.plass

B

William Alexander Olsen, Bærum

3.plass

C

William Arntzen Walgren, Bærum

3.plass

D

Fredrik Elsness Dragulf

3.plass

F

Astor Moe Maurstad, Dragulf

Norgesmester USF

F

Tommy Matysiak, Dragulf

2.plass

F

Birk Braaten, Dragulf

3.plass

G

William Olsen, Dragulf

Norgesmester USF

G

Michael Mortensen, Dragulf

2.plass


Link til turneringen:
http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=NMiSjakkforUngdomIndividuelt20-KrageroSjakklubbUngdom


Topp 3 resultater i Landsturneringen, Oslo

Klasse

Navn, rating, klubb

Plassering

Mikroputt

Michael Mortensen, Dragen

Norgesmester NSF

Mikroputt

William Olsen, Dragen

2.plass

Miniputt

Fredrik Elsness, Dragen

Norgesmester NSF

Kadett

Pahtham Kaewpitakkun, Dragen

Norgesmester

 

Link til turneringen:
http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=Landsturneringen2023-SjakklubbenStjernen

 

Torbjørn Brenden

20.Februar 2024
Kretsleder