Home

Alle sjakklubbene for barn og ungdom i Akersus er med i Akershus sjakkrets. På det sportslige plan er kretsens viktigste oppgaver:
– Å arrangere Kretsmesterskap individuelt i Oktober.
– Å arrangere Kretsmesterskap for skolelag.
– Å arrangere fire Kretslagssamlinger for de antatt 15 sterkeste spillerne i fylket.

Mesteparten av støtten Akershus sjakkrets tildeles går videre til klubbene. Kretsen støtter hvert år mange barn og ungdom økonomisk. Det gjelder særlig ved deltakelse ved deltakelse i NM for barn og unge.
Støtte tildeles ut i fra plassering i Kretsmesterskapet eller ved søknad til styret.
Hvis du har spørsmål rundt det å starte en sjakklubb eller andre spørsmål om barnesjakk i Akershus, kontakt lederen eller administrasjonssekretæren.